Profesjonalna firma sprzątająca.

Polityka prywatności & cookies

Klauzula informacyjna RODO

 1. Firma JK Pucuś z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwane dalej RODO.

 2. Firma JK Pucuś oświadcza, że sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją swoich praw można kontaktować się, kierując korespondencję na adres siedziby Firmy JK Pucuś lub na adres biuro@jkpucus.pl.

 3. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1 będą przetwarzane przez Firmę JK Pucuś na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań administratora danych osobowych związanych z realizacją korespondencji oraz zawartych umów i zleceń. 

 4. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane podmiotom trzecim, o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji zawartej umowy lub zlecenia.

 5. Dane osobowe osób, o którym mowa w ust. 1 będą przetwarzane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym Umowa została wykonana. Możliwe jest wydłużenie okresu np. z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń itp.

 6. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 7. Osobom, o których mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, Firma JK Pucuś nie będzie podejmowała zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

 9. Kontrahenci - przypadku udostępniania danych osobowych swoich pracowników, członków zarządu, wspólników, pełnomocników, współpracowników, kontrahentów, dostawców lub innych osób Firma JK Pucuś – poinformuje wskazane osoby o:

  a) zakresie danych osobowych dotyczących tych osób przekazanych do firmy,
  b) tym, że źródłem, od którego Firma JK Pucuś pozyskała ich dane, jest wspomniany Kontrahent,
  c) tym, że Firma JK Pucuś jest administratorem ich danych osobowych oraz że przetwarza ich dane na zasadach określonych powyżej.

 10. Podanie danych osobowych w rozumieniu ust. 1 wymagane jest do przedstawienia szczegółowej oferty i zawarcia Umowy z Firmą JK Pucuś. Odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością zawarcia i realizacji Umowy lub zlecenia. Żądanie usunięcia przez osobę fizyczną wskazaną do kontaktu przez kontrahenta jej danych osobowych lub żądanie ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych skutkuje obowiązkiem niezwłocznego wskazania innej osoby w jej miejsce. Do tego czasu za osoby wskazane do kontaktu uznaje się osoby wskazane w KRS lub CEIDG.

 

Pliki Cookies

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies tzw. ciasteczek

Dane osobowe przekazywane przez użytkowników za pomocą formularzy elektronicznych są przez JK Pucuś przechowywane na zasadach określonych w prawie polskim, w szczególności w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

Nasze rozwiązania technologiczne korzystają ze standardów obowiązujących na całym świecie.

Jednym z takich standardowych rozwiązań, używanych podczas budowania stron internetowych i zarządzania nimi są pliki cookies, potocznie zwane ciasteczkami. Pliki tego typu są tworzony przez odwiedzany serwis internetowy, a następnie zapisywane w przeglądarce internetowej na komputerze użytkownika. Pliki cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych o osobach odwiedzających serwis www.jkpucus.pl. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to spowodować jednak pewne utrudnienia w korzystaniu z serwisu.

Serwis www.jkpucus.pl wykorzystuje pliki cookies:

 • Cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA). 

Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych, np.:

w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Mozilla Firefox
w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari


Zebrane logi serwera (adres IP, domena) przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu serwisem. Podsumowania te mają charakter zbiorczy i nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę www.jkpucus.pl. Logi nie są ujawniane osobom niezwiązanym z zarządzaniem serwisem.

Firma JK Pucuś nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronach serwisu.

Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuję